Geran

Geran,kancelaria,Gerard Madejski,radca prawny,prawnik,adwokat,obrońca,porady,pomoc prawna,pozew,Warszawa

Geran,kancelaria,Gerard Madejski,radca prawny,prawnik,adwokat,obrońca,porady,pomoc prawna,pozew,Warszawa

Zakres usług
1.Przedmiotem zlecenia udzielonego Kancelarii, w zależności od życzenia zleceniodawcy, może być kompleksowa pomoc prawna, ale także sporadyczna, np. przygotowywanie strategii dochodzenia roszczeń, włącznie z pisaniem pozwów i prowadzeniem spraw sądowych, oraz prowadzeniem postępowań egzekucyjnych w oparciu o kancelarie komornicze.
2.Pomoc prawna może też polegać na pisaniu opinii prawnych, przeprowadzenia szkolenia, konsultacji itp.
3.Zakres usług świadczonych przez Kancelarię może zostać rozszerzony o świadczenie usługi polegającej także na udzielaniu ustnych lub pisemnych porad prawnych lub dokonywanie innych czynności, które klient uzna za potrzebne.


Forma współpracy

 • bezpośrednie spotkania w siedzibie Kancelarii i klienta
 • dyżury w siedzibie klienta,
 • konsultacje telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej,
 • reprezentacja w negocjacjach i spotkaniach mediacyjnych,
 • inne formy współpracy według sugestii i życzenia klienta.

 

Wynagrodzenie
1.Za usługi objęte zleceniem, Kancelaria pobiera wynagrodzenie stosownie do ilości godzin przepracowanych przez osoby zaangażowane w wykonanie usług według rozliczenia stawek godzinowych tych osób. Stawka godzinowa każdorazowo ustalana jest indywidualnie z klientem.
2.Wynagrodzenie może ulec zmianie o poniesione przez Kancelarię koszty, a w szczególności ewentualne koszty podróży, hoteli, tłumaczenia oraz podatek od towarów i usług. Kancelarię można w dowolnym momencie poprosić o podanie szczegółów dotyczących sposobu obliczania wynagrodzenia.
3.Kancelaria przewiduje inną formę rozliczenia wynagrodzenia, tj. formę ryczałtu za świadczoną pomoc, którego wysokość uzależniona jest od wstępnej analizy nakładu pracy Kancelarii. Szczegóły tej formy rozliczeń mogą być ustalone w ramach bezpośredniej rozmowy.
4.Sprawy sądowe, występowanie przez sądami powszechnymi każdej instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, kancelariami komorniczymi, organami Państwa oraz przed Urzędem Zamówień Publicznych rozliczane są na odrębnych zasadach w zależności od wielkości wartości przedmiotu sporu lub charakteru sprawy, względnie według indywidualnego rozliczenia ze zleceniodawcą.

Fakturowanie
Faktura z tytułu wykonanego zlecenia wystawiona zostanie niezwłocznie po zakończeniu prac.
1.W przypadku wynagrodzenia liczonego w zależności od ilości poświęconych godzin, faktura będzie wystawiona w złotych polskich, przeliczonych z USD/Euro, według średniego kursu NBP opublikowanego w dzienniku „Rzeczypospolita" w dniu wystawienia faktury i powiększona o przysługujący podatek VAT.

2.W przypadku ryczałtowego wynagrodzenia oraz za prowadzenie spraw i występowanie przed sądami, kancelariami komorniczymi, organami Państwa, a także w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych, faktura jest wystawiana w złotych polskich i także powiększona o przysługujący podatek VAT.

Geran,kancelaria,Gerard Madejski,radca prawny,prawnik,adwokat,obrońca,porady,pomoc prawna,pozew,Warszawa
 • 07/01/09Życzenia NoworoczneWszystkim swoim klientom kancelaria Geran składa najserdeczniejsze życzenia Noworoczne. Zdrowia, szczęścia i samych radosnych dni Wraz z Nowym Rokiem pojawiają się przed nami nowe wyzwania i cele. Życzymy Państwu i sobie nowych ...

  kancelaria
 • 07/01/09Witamy na nowych stronach Kancelarii GERANW dniu 7 stycznia uruchomiliśmy nową stronę kancelarii Geran. Serdecznie zapraszamy wszystkich odwiedzających do zapoznania z naszą ofertą i specjalizacją. Wszystkich zainteresowanych kontaktem z nami zapraszamy do złożenia ...

  kancelaria
 • 07/01/09Nowe przepisy o prawie autorskimRząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na podstawie nowych przepisów użytkownicy praw autorskich lub pokrewnych będą brać pełny udział w postępowaniu przed Komisją Prawa Autorskiego ...

  kancelaria
designpark.pl